Standard Wykonania

STANDARD WYKONANIA - MIESZKANIA w budynkach A1-A4, B1-B6

Stan 0

- Stopy fundamentowe żelbetowe.
- Ściany przyziemia żelbetowe.
- Izolacja ścian fundamentowych - dysperbit.
- Ocieplenie ścian fundamentowych – styrodur, montaż folii kubełkowej.
- Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz opadowa w zakresie fundamentowym wraz z przejściami przez ściany.
- Warstwa chudego betonu.

Stan surowy

- Ściany nośne ceramiczne, elementy konstrukcyjne żelbetowe.
- Ściany działowe ceramiczne.
- Stropy żelbetowe monolityczne.
- Balkony w formie płyt monolitycznych, lub prefabrykowanych bez wykończenia.
- Przewody wentylacyjne z nasadą hybrydową w łazienkach i kuchniach mieszkań na I piętrze kanał wentylacyjny do podłączenia okapu w kuchni bez nasady hybrydowej.
- Dach płaski zielony z roślinnością ekstensywną.
- Schody zewnętrzne prefabrykowane żelbetowe bez okładziny.
- Strop garażu poza obrysem ściany zewnętrznej budynku wykonany w technologii dachu odwróconego, wykończony kamieniem drenarskim (powierzchnia nieużytkowa) .
- Obróbki blacharskie.
- Orynnowanie.

Stolarka okienna i drzwiowa

- Okna PCV (wewnątrz białe)
- Drzwi wejściowe zewnętrzne o podwyższonej odporności na włamanie (wewnętrznych brak).
- Bramy garażowe segmentowe bez napędu (garaż przynależny do mieszkań na I piętrze).

Instalacje wewnętrzne (opomiarowanie indywidualne)

- Elektryczna:
     - Instalacja elektryczna wykonana metodą podtynkową.
     - Instalacja oświetleniowa zakończona kostką, gniazd, TV i internet wraz z osprzętem (antena 1 na budynek – 4 lokale mieszkalne).
     - Instalacja domofonowa dla mieszkań na I piętrze, instalacja dzwonkowa, dla mieszkań na parterze.
     - Przebieg i konserwacja urządzeń TV + INT zamontowanych na dachu w oparciu o stosowne służebności.
- Wodno-kanalizacyjna:
     - Instalacja wody wykonana z rur PE-RT zabezpieczona otuliną termoizolacyjną.
     - Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PVC.
     - Podejścia kanalizacyjne wykonane pod zabudowę.
     - Brak białego montażu.
     - Instalacja prowadzona natynkowo do indywidualnej zabudowy przez klienta .
     - Przebieg i konserwacja instalacji wody wraz z wkładem pomiarowym (wodomierzem) w obrębie garażu w oparciu o stosowne służebności.
- Gazowa:
   - Natynkowa, doprowadzona tylko do kotła.
   - Elementy natynkowe wykonane z rur miedzianych łączonych przez zaciskanie (system Viega), elementy prowadzone w elewacji spawane.
- Centralnego ogrzewania:
     - Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT zabezpieczonych otuliną termoizolacyjną.
     - Grzejniki Purmo typ CV wyposażone w głowice termostatyczne; w pomieszczeniu łazienki i WC grzejniki firmy Enix typ Dalis.
     - Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny firmy Vaillant lub podobny o zbliżonych parametrach.
- Instalacja odgromowa.
- Dodatkowe szachty instalacyjne do poprowadzenia instalacji klimatyzacji (instalacja do indywidualnego wykonania przez Klienta).

Roboty wykończeniowe

- Tynki wewnętrzne gipsowe (pod tapetowanie), w łazience cementowo-wapienne (pod płytki).
- Przewody kominowe/wentylacyjne - obudowane płytą GK bez narożników i spoinowania.
- Wylewki – warstwa docieplenia ze styropianu, folia PE, wylewka cementowa.
- Elewacja – metoda mokra lekka.
- Parapety zewnętrzne z blachy (wewnętrznych brak).

Garaże przynależne do mieszkań na pierwszym piętrze (do indywidualnego wykończenia)

- Strop ocieplony styropianem wykończony siatką na kleju.
- Ściany tynk cementowo – wapienny.
- Wylewka cementowa ze spadkiem w kierunku bramy (brak kratki ściekowej).

Roboty wykończeniowe

- Lampy zewnętrzne nad bramami garażowymi oraz przed wejściem do budynku ( brak od strony ogródków/balkonów)
- Balkony:
   - Balustrady metalowe malowane proszkowo.
   - Okładzina na balkonach z płytek gresowych.

STANDARD WYKONANIA – DOM budynki C1-C6

Stan 0

- Stopy fundamentowe żelbetowe.
- Ściany przyziemia żelbetowe.
- Izolacja ścian fundamentowych - dysperbit.
- Ocieplenie ścian fundamentowych – styrodur, montaż folii kubełkowej.
- Instalacja wodno-kanalizacyjna w zakresie fundamentowym wraz z przejściami przez ściany.
- Warstwa chudego betonu.

Stan surowy

- Ściany nośne ceramiczne, elementy konstrukcyjne żelbetowe.
- Ściany działowe ceramiczne.
- Stropy żelbetowe monolityczne.
- Przewody wentylacyjne z nasadą hybrydową w łazienkach mieszkań na I piętrze.
- Klatka schodowa – biegi, podesty żelbetowe, wylewane na mokro.
- Dach płaski zielony z roślinnością ekstensywną.
- Obróbki blacharskie.
- Orynnowanie.

Stolarka okienna i drzwiowa

- Okna PCV (kolor dwustronny antracyt)
- Drzwi wejściowe zewnętrzne o podwyższonej odporności na włamanie (wewnętrznych brak).
- Bramy garażowe segmentowe z napędem.

Instalacje wewnętrzne (opomiarowanie indywidualne)

- Elektryczna:
     - Instalacja elektryczna wykonana metodą podtynkową.
     - Instalacja oświetleniowa zakończona kostką, gniazd, dzwonkowa, TV i internet wraz z osprzętem (bez odbiorników antenowych na dachu).
     - Okablowanie pod czujki alarmowe (nie obejmuje montażu urządzeń).
     - Lampy zewnętrzne nad bramami garażowymi oraz przed wejściem (od strony ogrodów brak).
- Wodno-kanalizacyjna:
     - Instalacja wody wykonana z rur PE-RT zabezpieczona otuliną termoizolacyjną.
     - Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PVC.
     - Podejścia kanalizacyjne wykonane pod zabudowę.
     - Brak białego montażu.
     - Instalacja prowadzona natynkowo do indywidualnej zabudowy przez klienta.
     - Przebieg i konserwacja instalacji wody w obrębie garażu w oparciu o stosowne służebności.
- Gazowa:
   - Natynkowa, doprowadzona tylko do kotła.
   - Elementy natynkowe wykonane z rur miedzianych łączonych przez zaciskanie (system Viega), elementy prowadzone w elewacji spawane.
- Centralnego ogrzewania:
     - Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT zabezpieczonych otuliną termoizolacyjną.
     - Grzejniki Purmo typ CV wyposażone w głowice termostatyczne; w pomieszczeniu łazienki i WC grzejniki firmy Enix typ Dalis.
     - Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem CWU o poj. 120 litrów firmy Vaillant lub podobny o zbliżonych parametrach.
- Instalacja odgromowa.
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4,5 kW, nie mniej niż 4,0 kW (złożenie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji po stronie Klienta).
- Instalacja klimatyzacji - dwie jednostki wewnętrzne (salon, holl na piętrze), jednostka zewnętrzna na dachu.

Roboty wykończeniowe

- Tynki wewnętrzne gipsowe (pod tapetowanie), w łazience cementowo-wapienne (pod płytki).
- Przewody kominowe/wentylacyjne – obudowane płytą GK bez narożników i spoinowania.
- Wylewki – warstwa docieplenia ze styropianu, folia PE, wylewka cementowa.
- Elewacja – metoda mokra lekka.
- Parapety zewnętrzne z blachy.

Garaże (do indywidualnego wykończenia).

- Strop ocieplony styropianem wykończony siatką na kleju.
- Ściany tynk cementowo – wapienny.
- Wylewka cementowa ze spadkiem w kierunku bramy (brak kratki ściekowej).

Infrastruktura

- Sieć wodno – kanalizacyjna:
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej.
     - Instalacja kanalizacji sanitarnej dla budynków A1-A2 w oparciu o sieć miejską.
     - Instalacja kanalizacji dla budynków A3-A4, B1-B6, C1-C6 w oparciu o tymczasowy zbiornik wybieralny zlokalizowany zgodnie z planem zagospodarowania lub w oparciu o osiedlową przepompownię ścieków.
   - Woda przyłączona do budynków.
   - Wodomierze dla mieszkań nr1 i nr2 zlokalizowane w garażach przynależnych do mieszkania nr2. Ekspolatacja w oparciu o stosowne służebności - dotyczy budynków A1 - A4, B1-B6.
   - Wodomierze zlokazliazowane w garażach budynków C1 - C6.
- Sieć energetyczna:
   - Prąd przyłączony do budynków, złącza energetyczne w linii ogrodzenia.
- Sieć gazowa:
   - Gaz przyłączony do budynków, skrzynka gazowa umieszczona na ścianie zewnętrznej budynku.
- Kanalizacja deszczowa.
- Droga osiedlowa wykonana z kostki betonowej.
- Miejsca parkingowe z kostki betonowej dla budynków C1-C6 oraz mieszkań na parterze budynków A1-A4, B1-B6.
- Miejsca przydomowe z powierzchnią biologicznie czynną dla mieszkań na I piętrze budynków A1-A4, B1-B6.
- Dojścia do budynków z kostki betonowej lub płyt betonowych układanych w odstępach na kamieniu.
- Opaski wokół budynków z kamienia drenarskiego.
- Ogródki zgodnie z planem zagospodarowania .
   - Budynki A, B - wydzielone siatką na słupkach bez podmurówki - wysokość siatki 120 cm.
   - Budynki C - wydzielone siatką na słupkach z podmurówką systemową prefabrykowaną - wysokość siatki 120 cm.
   - Ogródki do indywidualnego zagospodarowania (brak wykonanego tarasu).
   - Wyznaczone miejsce na kosze śmietnikowe dla budynków A1-A4, B1-B6.

image

Zapraszamy do kontaktu

Od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 08.00 do 16.00


Kraków
ul. Księcia Józefa 104A/2

E: biuro@spolkadom.pl
T: 12 44 55 394; kom: 512 19 41 41